Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

VINŠUJEME VÁM

  Pod názvom Vinšujeme Vám... v piatok 16.12.2016 sa uskutočnilo v knižnici predvianočné stretnutie detí Detského domova vo Svidníku a klientov zariadenia Náš dom vo Svidníku.

Napísal: Admin

 PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ

Je už dobrou tradíciou Podduklianskej knižnice, že na jej pôde sa uskutočňujú prezentácie rozličných publikácií a jej autorov. Bolo tomu tak aj 18. januára 2017, kde boli prezentované dve publikácie s tematikou prvej svetovej vojny. Knihu Karpatský front 1914/1915 vydal Vojenský historický ústav v Bratislave a Klub vojenskej histórie Beskydy.

Napísal: Admin

VÝSTAVA MIROSLAVA REGITKA

V dňoch 3.2.2017 - 28.02.2017 prebieha v Podduklianskej knižnici vo Svidníku výstava ilustrátora a karikaturistu Mgr. art. Miroslava Regitka, dlhoročného ilustrátora časopisu Fifík, venujúceho sa maľbe a knižnej ilustrácii.

Napísal: Admin

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE V KNIŽNICI 

Fašiangové stretnutie v Podduklianskej knižnici, ale bez plesu a masiek, no s kyticou uvitou zo spevu, hovoreného slova ale hlavne humoru, predviedli kmotričky Nasťa a Varvara (M. Labiková a A. Vaňková) 23. februára 2017, na podujatí s príznačným názvom Fašiangové posedenie s kumom Nasťou i Varvarou. 


Napísal: Admin

SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

 V dňoch 1.3.2017 – 31.3.2017 je v priestoroch Podduklianskej knižnice sprístupnená putovná výstava Múzea školstva a pedagogiky pod názvom Spisovatelia v školských laviciach, z ktorej sa školy a návštevníci knižnice dozvedia, ako spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky a ako táto doba ovplyvnila a určila ich ďalšie smerovanie v živote a ako čítanie a knihy formovali ich životnú cestu.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA

 „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča rok 2019

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu pod názvom „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča.

Napísal: Admin

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

ZA ROK 2019

Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.