Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

VINŠUJEME VÁM

  Pod názvom Vinšujeme Vám... v piatok 16.12.2016 sa uskutočnilo v knižnici predvianočné stretnutie detí Detského domova vo Svidníku a klientov zariadenia Náš dom vo Svidníku.

Napísal: Admin

 PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ

Je už dobrou tradíciou Podduklianskej knižnice, že na jej pôde sa uskutočňujú prezentácie rozličných publikácií a jej autorov. Bolo tomu tak aj 18. januára 2017, kde boli prezentované dve publikácie s tematikou prvej svetovej vojny. Knihu Karpatský front 1914/1915 vydal Vojenský historický ústav v Bratislave a Klub vojenskej histórie Beskydy.

Napísal: Admin

VÝSTAVA MIROSLAVA REGITKA

V dňoch 3.2.2017 - 28.02.2017 prebieha v Podduklianskej knižnici vo Svidníku výstava ilustrátora a karikaturistu Mgr. art. Miroslava Regitka, dlhoročného ilustrátora časopisu Fifík, venujúceho sa maľbe a knižnej ilustrácii.

Napísal: Admin

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE V KNIŽNICI 

Fašiangové stretnutie v Podduklianskej knižnici, ale bez plesu a masiek, no s kyticou uvitou zo spevu, hovoreného slova ale hlavne humoru, predviedli kmotričky Nasťa a Varvara (M. Labiková a A. Vaňková) 23. februára 2017, na podujatí s príznačným názvom Fašiangové posedenie s kumom Nasťou i Varvarou.