Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

KNIHA ROKA PSK 2019

Knihou roka Prešovského samosprávneho kraja 2019 v kategórii beletria sa stala kniha, ktorú nominovala Podduklianska knižnica vo Svidníku a bola to kniha nášho regionálneho autora Júliusa Paňka – Zárezy kamenistého poľa.

V tejto kategórii bolo nominovaných 21 titulov a táto kniha získala 291 hlasov. V kategórii odborná literatúra Podduklianska knižnica nominovala knihu, ktorú vydal kolektív autorov Podduklianskej knižnice – Ľudu verný som bol, ktorá získala v danej kategórii krásne druhé miesto s počtom hlasov 342. Tešíme sa z tohto úspechu a ďakujeme všetkým, ktorí tieto knihy podporili svojim hlasom.