Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VÁŽENÍ ČITATELIA A NÁVŠTEVNÍCI PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU,

prihováram sa Vám na našom profile ako riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku v dnešných hektických a pohnutých časoch, keď nielen náš okres, región, naše Slovensko, okolité štáty, ale celý svet sužuje zákerné infekčné ochorenie – koronavírus COVID-19. Všetci sa pozastavujeme nad tým TICHOM, ktoré nás zrazu obklopuje, možno pre nás, pre mnohých predstavuje akúsi novodobú apokalypsu, a núti nás pozastaviť sa, uvažovať, premýšľať, hodnotiť seba, svojich blízkych, spoločnosť. Do popredia sa dostávajú také človečenské vlastnosti, akými je charakter, ľudskosť, morálka, úcta, česť, spolupatričnosť.

Na našom FB profile chceme však Vám, ctení občania, ukázať SILU, ĽUDSKOSŤ, ODHODLANOSŤ nášho obyvateľstva v kraji pod Duklou v rozličných zlomových situáciách v našej novodobej histórii. Predstavíme Vám život nášho regiónu, najmä postoje, vytrvalosť, húževnatosť, spolupatričnosť, silu a odhodlanie obyvateľov v časoch minulých, zlomových, prelomových, vlastne v ťažkých časoch. Dve vlny vysťahovalectva, prvú svetovú vojnu, veľkú hospodársku krízu v 30-tych rokoch 20. storočia, druhú svetovú vojnu, aj Karpatsko-dukliansku operáciu v roku 1944, ktorá bola cestou k oslobodeniu, avšak zanechala hlboké stopy, rany v ľudských dušiach, životoch jednotlivcov i rodín. Ľudia vždy dokázali PREŽIŤ, tešiť sa zo života, ale najmä si pomáhať. Spolupatričnosť bola tou hnacou silou, ktorá ich všetkých zbližovala bez ohľadu na to, či to bol Slovák, Rusín, Ukrajinec, Róm, a pred druhou svetovou vojnou aj Židia. Stáročia tieto komunity v našom regióne žili a žijú v príkladnom spolunažívaní. Ľudia boli bohabojní, pracovití, pohostinní, navzájom si POMÁHALI, mali úctu k prírode, ktorá im bola daná do vienka, aj z nej čerpali silu na prežitie.
Boli to časy, keď náš región sužovala bieda, chudoba, hlad, choroby, strata obydlí, vypálené a spustošené mestá i obce. Všetko však ľudia s pokorou prijali, pretrpeli a prežili.
Skúsme sa všetci našom FB profile knižnice navzájom podeliť so svojimi spomienkami, poznatkami, ktoré sme získali z rozprávania a spomienok svojich starých rodičov - babky či deda, od rodičov, známych, aby sme sa navzájom posilnili.
Vždy uvedieme tému, ku ktorej pridáme pár faktov, spomienok. Skúsme tak spoločne vytvoriť veľkú diskusnú rodinu, určite nás to posilní, navzájom sa povzbudíme, ale získame aj nové poznatky, príklady, posilnenie. Vaše statusy vo forme spomienok, či názorov a pod. budú cenné pre nás všetkých. Zo statusov spracujeme zborníček, ktorý bude užitočný pre nás všetkých, bude svedectvom toho, ako sa všetko dá prežiť a ako si navzájom pomáhať vo chvíľach ťažkých i tých najťažších.
Mgr.Kamil Benko
riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku