Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

200. VÝROČIE NARODENIA ANDREJA SLÁDKOVIČA

30. marca si pripomíname 200. výročie narodenia známeho slovenského básnika, literárneho kritika, publicistu, prekladateľa a evanjelického farára Andreja Sládkoviča, vlastným menom Andrej Braxatoris,  autora básnickej skladby Marína a lyricko-epickej básne Detvan, ktoré sú považované za vrcholy jeho básnického diela.

 

 

Andrej Sládkovič sa narodil 30. marca 1820 v Krupine. Pochádzal z mnohodetnej rodiny učiteľa a literáta. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici, kde aj aktívne pracoval v slovenskom študentskom krúžku. V rokoch 1840-1842 študoval teológiu v Bratislave a počas štúdia sa aktívne zapájal do činnosti v Ústave reči a literatúry československej. Tu prednášal aj svoje prvé básne, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. V školskom roku 1842-1843 pôsobil ako vychovávateľ v Hodruši a nasledujúci rok na univerzite v Halle. V rokoch 1844-1847 pôsobil ako vychovávateľ v Rybároch, kde vznikli aj jeho najvýznamnejšie diela - Marína a Detvan.V roku 1847 sa stal Andrej Sládkovič farárom v Hrochoti a od roku 1856 pôsobil v Radvani pri Banskej Bystrici. Tu ostal až do konca života. Zomrel 20. Apríla 1872.