Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA

29. apríl ako medzinárodný deň tanca sa pripomína od roku 1982. Tento deň bol zvolený, kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean Georges Noverre, ktorého nazývali aj Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem,

zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. Myšlienka medzinárodného dňa znie: „ Tanec spája ľudí v mieri a priateľstve.“

Viete, aké pozitíva nám tanec prináša?

Rytmické kroky v sprievode chytľavej hudby nás ľahko naladia do dobrej nálady. Psychológovia dokonca tvrdia, že majú kladný vplyv na ľudský mozog, o kondícii nehovoriac. Naviac, ľudia nie sú jediní, ktorí sa dokážu rozvlniť v tempe známej pesničky. Tanec si dokážu užiť aj mnohé zvieratá, napríklad vtáky, ryby, psy alebo dokonca medvede. Oslávte príchod slnečných jarných dní a zatancujte si na váš obľúbený song.