Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

„Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“ - Arthur Schopenhauer

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň pripomíname ako Svetový deň zdravia.

Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť.

WHO využíva Svetový deň zdravia na informovanie svetového spoločenstva, ale najmä na jeho mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím, alebo majú na zdravie negatívny dopad. Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celosvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia.

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa a zdravý životný štýl, na ktoré sa často zabúda. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.

O zdravie sa nám nik iný nepostará, je to dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je každého prvoradou úlohou chrániť si ho. Preto dbajme na starostlivosť a prevenciu zdravia, možno vás inšpirujeme práve knihami z fondu našej knižnice.