Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ČO ROBIŤ, ABY SME BOLI VO FYZICKEJ A PSYCHICKEJ POHODE

Niektorí z nás majú už od narodenia vynikajúci dar, a to dobre fungujúcu imunitu. Vďaka tomu prežívajú chrípkové epidémie s úsmevom na tvári, jarná únava či zimná depresia im nič nehovorí. No v súčasnosti sú to len svetlé výnimky potvrdzujúce pravidlo, že čoraz viac z nás má problémy udržať si imunitu v plnej sile. Baktérie a vírusy na nás striehnu na každom kroku a ak vaše imunitné štíty nie sú zapnuté na 100 percent, ľahko sa stane, že im podľahnete.

Prvú líniu pri obrane organizmu tvorí prirodzená imunita. Je nám daná geneticky a nazýva sa aj vrodená. Druhú obrannú líniu predstavuje získaná imunita. Formuje sa počas života na základe kontaktu s cudzorodými látkami (napríklad baktériami), ktoré neodstránila prvá línia. Príkladom, ktorým si prešiel každý z nás, sú ovčie kiahne, keď si telo vybuduje získanú imunitu, a teda protilátky až po tom, čo sa s ochorením stretlo.

VYMEŇTE STRES ZA SMIECH

S imunitou úzko súvisí aj psychická pohoda. Dôležité je naučiť sa, ako odbúravať každodenný stres. Ten má totiž negatívny vplyv na stav imunitného systému. Smiech je tá správna ingrediencia. Metódy sú pre každého individuálne, musíte len nájsť tú, ktorá vám pomôže vyčistiť si hlavu, odreagovať sa od pracovných či súkromných problémov a získať pozitívny pohľad na svet. Ideálne je skombinovať odbúranie stresu so športovou aktivitou, zabijete dve muchy jednou ranou.

Ako sa naštartovať?

Ak sa cítite pod psa a máte pocit, že každá choroba si vyberie práve vás, možno je čas naštartovať váš imunitný systém. Základ tvorí dostatok pravidelného pohybu, úprava stravy, dostatočný príjem vitamínu D a pozitívne psychické nastavenie. 

Začnite jednoduchými krokmi vo vašej životospráve

  • doprajte si aspoň 30 minút pohybu denne v prírode,
  • práca na záhradke je vhodná ako odreagovanie, začína jar, vezmime svoje deti vonku do záhradky a vysádzajme prvé jarné kvety a zeleninu
  • beh či iný šport ako formu relaxovania.