Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

SVETOVÝ DEŇ DIZAJNU

Dnes (27.4.) je svetový deň grafiky a dizajnu. Pod týmito pojmami si mnohí predstavia hlavne rôzne logá vytvorené  počítačovom programe. Grafický dizajn je metodológia vizuálnej komunikácie, riešenie problémov využitím písma, miesta a obrazu. Odbor je považovaný za podmnožinu vizuálnej komunikácie a komunikačného dizajnu, ale niekedy je termín „grafický dizajn“ používaný s inými prekrývajúcimi sa schopnosťami. Grafický dizajnér využíva rôzne metódy, ako vytvárať a kombinovať slová, symboly a obrazy pre vytvorenie vizuálnej reprezentácie nápadov a správ. Grafik môže využiť kombináciu typografie, výtvarného umenia, rôznych techník rozloženia strany pre vytvorenie konečného výsledku.

Svetový deň grafiky je najväčší festival pre dizajnérov, ktorí majú najväčšiu záľubu vo farbách, tvaroch, obrázkoch, znakoch a celom dizajn procese. Jeho hlavným cieľom je aby dizajnéri premýšľali nad možnosťami ako zlepšiť životy ľudí v okolí, hľadať inovatívne riešenia pre lokálne potreby využívaním dizajnu ako nositeľa rozmanitosti, prekračovania hraníc a zlepšovania kvality života.