Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

KDE BOLO, TAM BOLO...

Úsek metodiky a bilbliobusu vyhlásil v novembri 2019 výtvarnú súťaž pre deti a mládež pod názvom Kde bolo, tam bolo... Rozprávkové kráľovstvo očami (rukami( detí), kde deti mali za úlohu ľubovoľnou technikou stvárniť svoje obľúbené rozprávkové postavičky. Keďže kvôli COVID-19 sa vyhodnotenie zatiaľ neuskutočnilo, aj napriek tomu sme z týchto prác pripravili výstavu, ktorú si naši čitatelia a používatelia môžu pozrieť na webovej stránke knižnice a na facebooku, aspoň prostredníctvom fotografií.