Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

PASOVANIE  PRVÁKOV DO KNIŽNICE

Dňa 25.2.2020 a 27.2.2020 sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. Pasovania sa zúčastnili žiaci ZŠ ul. 8. mája a žiaci ul. Karpatskej.