Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

BESEDY V KNIŽNICI

V mesiaci január a február boli v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zorganizované pre žiakov ZŠ besedy: Prečo si taká ako ja? a Ako sa druháci skamarátili s rozprávkami o psíčkovi a mačičke. Svoje vedomosti o knihách TrojružaMaťko a Kubko si tretiaci  vyskúšali formou kvízu.