Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Aj v našej knižnici bolo dnes veselo. Navštívili nás žiaci ZŠ na Ul. 8. mája s pani učiteľkou Matíkovou, kde sme si spoločne  vypočuli Mikulášsku pieseň od Márie Čírovej. Po krásnom zarecitovaní a zakoledovaní, zazvonil zvonček, rozsvietil sa stromček a spoločne sme si popriali šťastné a veselé Vianoce.