Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V ČASE ADVENTNOM

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku sa aj tohto roku zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Prváčikom zo ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku čítala pernikárka Mária Molčanyiová z knihy Vianočné príbehy a koledy. Deťom porozprávala aj o tom, aké boli Vianoce kedysi...