Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila v novembri predošlého roku  2. ročník  detskej výtvarnej  súťaže Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník a Stropkov. Uzávierka súťaže bola v tomto roku predlžená do 30. 4. 2021 z dôvodov nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou.

Úlohou súťažiacich bolo výtvarne spracovať svojho obľúbeného knižného hrdinu formou ľubovoľnej výtvarnej techniky, vrátane možnosti zhotovenia priestorových prác.Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresov Svidník a Stropkov s počtom prác 76. Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola PaeDr. Renáta Magdziaková a jej členovia Mgr. Veronika Uysalan, Bc. Ľudmila Priputníková a Nadežda Mičáková vybrali v jednotlivých kategóriách víťazné práce. Zo všetkých nádherných diel sme pripravili výstavu, ktorá bude sprístupnená v našej knižnici do 30. júna 2021. Víťazné práce budú dekorovať priestory detského a mládežníckeho oddelenia  knižnice po celý rok. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ale aj ich pedagógom, koordinátorkam ŠKD a rodičom, ktorí deti podporovali v ich kreatívnej tvorivosti.Na autorov víťazných prác čaká vecná odmena v našej knižnici.

Srdečne blahoželáme!                                   

VÝHERCOVIA PODĽA SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÍ

Výtvarné práce - kategória 1. stupeň ZŠ

1.miesto: Lukáš Očipka, ZŠ Karpatská Svidník  

2.miesto: Matej Sivák, ŠKD Ladomirová

3.miesto: Nela Cinová, René Cina, Michal Cina,  ŠKD Ladomirová

4. miesto: Sofia Šangriková, CZŠ sv. Juraja Svidník

5. miesto: Oliver Hlavatý, ZŠ Kalnište

Čestné uznanie získavajú:žiaci zo ZŠ Breznica:  S. Tokárová, R. Mikluš, L. Melníková, M. Patlevičová, D. Bujdošová; P. Štachura – ZŠ Kalnište; M. Lukáč, L. Rodáková a L. Krzeminská – ŠKDSpojená škola Svidník; M. Farkašová – ZŠ Karpatská Svidník

Priestorové práce – kategória jednotlivci 1. stupeň ZŠ

1. miesto: Jakub Jamroškovič, ZŠ Okrúhle

2. miesto: MatiasMadej, ZŠ Okrúhle

3. miesto: AndreasBarna, ZŠ Cernina

4. miesto: Zdenka Štefaníková, ZŠ Okrúhle

5. miesto: Samuel Kmec, ZŠ Okrúhle

Čestné uznaniezískavajú : žiaci zo ZŠ Okrúhle: L. Vandová, L. Kontúrová, V. Strenková

Priestorové práce – kolektívne 1. stupeň

1. miesto: žiaci 4. roč. ZŠ Ladomirová; žiaci 2. roč. ZŠ Ladomirová

2. miesto: žiaci 4. A CZŠ sv. Juraja Svidník; žiaci 1. a 3. roč. ZŠ Ladomirová

3. miesto: žiaci 3. A CZŠ sv. Juraja; žiaci 1. A CZŠ sv. Juraja Svidník

Čestné uznanie získavajú:

Nikolas Barna, Jakub Jenča – ŠKD Cernina

Výtvarné práce - kategória 2. stupeň ZŠ

1.miesto: Emma Michalková, Spojená ZŠ Svidník

2.miesto: Natália Ferencová, ZŠ Cernina

3. miesto: Alexandra Petrašková, ZŠ Cernina

4.miesto: Michaela Siváková, Kevin Varecha, ZŠ Nižný Mirošov

5. miesto: Kristína Grundzová, ZŠ Nižný Mirošov, Michaela Karalová, CZŠ sv. Juraja Svidník

Čestné uznanie získavajú:R. Miko – ZŠ Nižný Mirošov; D. Imrich – Spojená ZŠ Giraltovce

Priestorové práce – kategória jednotlivci2. stupeň ZŠ

1.miesto: Pavol Sušinka, ZŠ Okrúhle

2.miesto: Eva Halčíková, CZŠ sv. Juraja

3.miesto: Patrik Jamroškovič, ZŠ Okrúhle

Priestorové práce – kolektívne 2. stupeň

1.miesto: G. Kuzmiak, T. Kuzmiak, K. Sochovičová, Z. Bačová, CZŠ sv. Juraja Svidník