Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE

 

Informačná výchova zo dňa 21. 10. 2019 pre študentov Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku. Cieľom informačnej výchovy bolo oboznámenie študentov s funkciou knižnice, poskytovanými službami, jednotlivými oddeleniami a knižničným systémom SR.

Napísal: Admin

TRI NOCI A TRI SNY

Prierez tvorbou spisovateľky, prekladateľky a autorky literatúry pre deti a mládež Margity Figuli, ktorej 110. výročie narodenia sme si pripomenuli 2. októbra. Podujatia sa  zúčastnili študenti 3.ročníka Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku.

Napísal: Admin

POZNAJ KNIŽNICU - INFORMAČNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ KRAČÚNOVCE

Dňa 17.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov 5. ročníka ZŠ Kračúnovce podujatie pod názvom Poznaj knižnicu. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici na jednotlivých oddeleniach a úsekoch.


Napísal: Admin

INFORMAČNÁ VÝCHOVA 14.10 -23.10.2019

V priebehu minulého a tohto týždňa /14.10 – 23.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ  Ul. 8. mája, žiaci ZŠ Ul. Komenského a žiaci CZŠ sv. Juraja. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.3

Napísal: Admin

INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE

Oboznámenie študentov s funkciou knižnice, poskytovanými službami, jednotlivými oddeleniami a knižničným systémom SR – bolo obsahom informačnej výchovy, ktorú sme pripravili pre študentov 1. ročníkov stredných škôl.

Napísal: Admin

MALÝ ZVEDOŠ

Dňa 9.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov ZŠ Nižný Mirošov podujatie pod názvom Malý zvedoš. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici osobitne na jednotlivých oddeleniach a úsekoch a zavítali aj do riaditeľne, kde ich privítal Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ knižnice.

Napísal: Admin

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

 

V priebehu minulého týždňa /7.10 – 10.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ Ulica 8. mája a žiaci ZŠ Ul. Komenského. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.