Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

TROJRUŽA

Nielen v Týždni slovenských knižníc navštevovali žiaci knižnicu, ale počas celého mesiaca marca. 14. 3. 2019 strávili hodinu čítanky žiaci 3.ročníka Základnej školy na ul. Karpatskej a dňa 20. 3. 2019 žiaci Základnej školy na ul. 8. mája. Rozprávali sme sa o knihe Pavla Dobšinského Trojruža.

Napísal: Admin

VÍTAJ JAR

Dňa 21.3. a 22.3.2019 sa v priestoroch Spojenej školy pre žiakov 2. ročníkov a 4. ročníka základných škôl uskutočnila beseda pod názvom Vítaj jar. Cieľom tejto besedy bolo prostredníctvom kníh priblížiť žiakom jedno z najkrajších ročných období JAR.


Napísal: Admin

ZRADA RYTIERA ANDREASA

Riaditeľ knižnice Kamil Beňko privítal v knižnici dňa 21.3.2019 spisovateľa Miroslava Majerníka zo Stropkova, ktorý prišiel predstaviť svoju najnovšiu knihu pod názvom Zrada rytiera Andreasa. Kniha pozostáva z piatich príbehov, ktoré sa týkajú dejín mesta Stropkov od stredoveku, keď zúrili bratovražedné vojny, sedliacke povstania, boli rôzne sprisahania a zrady, cez storočie 17.,

Napísal: Admin

ŽIACI ZŠ OKRÚHLE V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI VO SVIDNÍKU

Dňa 13.3.2019 v rámci Marca – mesiaca knihy našu knižnicu navštívili žiaci ZŠ Okrúhle. Žiakov sme oboznámili s knižnicou a jednotlivými oddeleniami. Na úseku pre deti sme čítali rozprávku na pokračovanie a žiaci si mali možnosť pozrieť knihy.

Napísal: Admin

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2019

Dňa 5.3.2019 v rámci  Marca -  mesiaca kníh a zároveň Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil ČITATEĽSKÝ MARATÓN súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl v meste. Maratón trval dve hodiny, počas ktorých sa vystriedali 3. ročníky všetkých ZŠ.

 

Základné školy sa umiestnili nasledovne: