Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

25. januára 2019 navštívili deti 3. ročníka ZŠ sv. Juraja knižnicu, kde na hodine čítanky putovali po dobrodružných rozprávkových krajinách. Objavili riečku,  po ktorej sa plavil Janko Polienko, našli černokňažníka Zlobyrada, ktorý odčaroval školu, zoznámili sa s Cibuľkom a jeho dobrodružstvami...

Napísal: Admin

HODINY BIBLIOGRAFIE

V krásnom predvianočnom čase sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v dňoch 17.12.2018 a 19.12.2018 uskutočnilo už tradičné podujatie knižnice pod názvom Hodiny bibliografie. Ako pracovať s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných.

Napísal: Admin

BÁSNIK A ŽENA

Literárne pásmo k 120. výročiu narodenia významného slovenského básnika, autora literatúry pre deti a mládež, libretistu, redaktora, prekladateľa a organizátora literárneho života Jána Smreka. Tohto podujatia sa zúčastnili študenti SZŠ milosrdného Samaritána v stredu 19. 12. 2018.

Napísal: Admin

ADVETNÉ ČITANIE

Na včerajšie adventné čítanie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zavítali a deťom prečítali rozprávky riaditeľ MUK Jaroslav Džoganík a učiteľka literárno-dramatického krúžku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Darina Marková.

Napísal: Admin

EPOCHA 1812

V Podduklianskej knižnici vo Svidníku dňa 20.11.2018 bola sprístupnená výstava fotografií pod názvom Epocha 1812. Ide o výstavu fotografií finalistov fotografickej súťaže „Epocha 1812“, ktorá sa konala pri príležitosti osláv

Napísal: Admin

TEMNÝ ŠTRNÁSTY ROK

Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčšou a najkrvavejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Zasiahla takmer celý svet a vyžiadala si milióny obetí. 11. novembra si pripomenieme 100-té výročie od jej ukončenia.


Pri tejto príležitosti sme dňa 23. 10. 2018 uskutočnili prednášku a do knižnice pozvali znalca vojenskej histórie Mgr. Petra Holíka z Vojenského múzea vo Svidníku, ktorý žiakom ZŠ a študentom SŠ porozprával o vzniku, príčinách a dôsledkoch 1. sv. vojny, o jej dopade na spoločnosť,  o domácom i zahraničnom odboji. Prednášku spestril ukážkou bojových zbraní z tohto obdobia.

Napísal: Admin

RÍŠA ZVIERAT

Vo štvrtok 18. 10. 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvého ročníka Základnej školy Ul. Komenského o zvieratách, o prostredí v ktorom žijú, o ich mláďatách...