Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2021

Napísal: Admin

 ŽIJÚ A TVORIA MEDZI NAMI

 Aj v našom regióne máme osobnosti, ktoré sa svojou tvorbou zaslúžili o rozvoj kultúrneho života a rozšírili literárny fond našej knižnice. Jednou takouto osobnosťou je Július Paňko, autor píšuci  v ukrajinskom jazyku.

Napísal: Admin

 Knihy – základný zdroj informácií

 DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA 

Základom fungovania každej knižnice je sústavné budovanie knižničného fondu, ktoré zabezpečuje pravidelná akvizičná činnosť. Od kvality doplňovania závisí celková kvalita a profilácia knižničného fondu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje návštevnosť knižnice a s tým súvisiace čítanie kníh, ktoré je jedným z najlepších návykov tak u deti ako aj u dospelých. Aj v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa snažíme o to, aby sme k tomuto fenoménu prispeli, pretože najmä knihám vďačíme nielen za vzdelanie, za prísun nových informácií, ale aj za relax a oddych. Knižnica je aj miestom, kde sa stretávajú čitatelia rozličných vekových kategórií od detí predškolského veku, školského veku, stredoškoláci, vysokoškoláci až po dospelých čitateľov, stretávajú sa rodiny a ostatní návštevníci.

Napísal: Admin

 

PREČÍTANÉ LETO

 

Tohto roku deti a rodičia mali kvôli Coronavírusu tri mesiace ťažké, museli ostať doma. Počas týchto mesiacov sa naša knižnica snažila pripraviť pre deti  rôzne on-line kvízy, prezentovala knižné novinky a vynovovala detský úsek. Naše tradičné prázdninové podujatia pod názvom Zahrajme sa spolu sme vymenili za celoslovenské podujatie PREČÍTANÉ LETO.

Napísal: Admin

 LETNÉ PIKNIKOVÉ ČÍTANIE II.

Aj 22. júla sme v našej knižnici leňošili s dobrou knihou vonku na dekách. Čítali sme zaujímavú Kúzelnú triedu – ďalšie kúzlenie od Zuzany Pospíšilovej a načreli sme aj do histórie a z knihy Povedz mi KEDY sa deti dozvedeli niečo,


Napísal: Admin

 

 

V stredu 15. júla sa v našej knižnici piknikovalo v priestoroch letnej čitárne pri krásnom slnečnom počasí. Prázdninujúce deti si takto obohatili dnešný deň, zažili relax s knihou v ruke na piknikových dekách aj v knižničnom altánku.

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku a jej pobočka Bibliobus vyhlásila na obdobie november 2019 – marec 2020 detskú výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami rukami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese Stropkov. Jej vyhodnotenie prebehlo 16. júna 2020 v Podduklianskej knižnici, v 6. fáze uvoľnenia korona opatrení.

Napísal: Admin

VÝROČIE ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA

 

Naša história je bohatá na výnimočné osobnosti, medzi ne patrí aj Milan Rastislav Štefánik. V tento deň, 4. mája, sa pripomíname výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva. „Veriť – Milovať- Pracovať“. – životné motto M. R. Štefánika. (Zdroj: http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2018-5-4/)

 

Napísal: Admin

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999 a pripadá na 4. mája. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov:Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.