Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

TROJRUŽA

Nielen v Týždni slovenských knižníc navštevovali žiaci knižnicu, ale počas celého mesiaca marca. 14. 3. 2019 strávili hodinu čítanky žiaci 3.ročníka Základnej školy na ul. Karpatskej a dňa 20. 3. 2019 žiaci Základnej školy na ul. 8. mája. Rozprávali sme sa o knihe Pavla Dobšinského Trojruža.