Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ZRADA RYTIERA ANDREASA

Riaditeľ knižnice Kamil Beňko privítal v knižnici dňa 21.3.2019 spisovateľa Miroslava Majerníka zo Stropkova, ktorý prišiel predstaviť svoju najnovšiu knihu pod názvom Zrada rytiera Andreasa. Kniha pozostáva z piatich príbehov, ktoré sa týkajú dejín mesta Stropkov od stredoveku, keď zúrili bratovražedné vojny, sedliacke povstania, boli rôzne sprisahania a zrady, cez storočie 17.,

ktoré prinieslo tvrdú svojvôľu mocných feudálov nad životom a smrťou svojich poddaných až po začiatok 20. storočia. Podujatie bolo spestrené hudobným vstupom žiakov ZUŠ vo Svidníku a ukážkou z prezentovanej knihy, ktorú prečítala pracovníčka knižnice Svetlana Hajduková.