Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VÍTAJ JAR

Dňa 21.3. a 22.3.2019 sa v priestoroch Spojenej školy pre žiakov 2. ročníkov a 4. ročníka základných škôl uskutočnila beseda pod názvom Vítaj jar. Cieľom tejto besedy bolo prostredníctvom kníh priblížiť žiakom jedno z najkrajších ročných období JAR.