Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

NETRÁPTE SA, PIESNE MOJE

Vo februári uplynulo už 170. rokov odo dňa narodenia jednej z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry, významného slovenského básnika, spisovateľa, prekladateľa a právnika Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme dňa 25. marca 2019 pripravili pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána literárne pásmo o živote a diele tejto osobnosti spojené s premietnutím krátkeho filmu.