Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

 

Ešte sme len pred chvíľou dorazili do knižnice z vydavateľstva Ikar a netrpezlivo čakáme na spracovanie, aby sa s nami mohli potešiť naši čitatelia.