Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2021

Napísal: Admin

Napísal: Admin

 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila v novembri predošlého roku  2. ročník  detskej výtvarnej  súťaže Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník a Stropkov. Uzávierka súťaže bola v tomto roku predlžená do 30. 4. 2021 z dôvodov nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou.

Napísal: Admin

 VIANOČNÝ SOBÍK

Svätý Mikuláš obdaroval deti sladkou odmenou a my v knižnici sme boli tvoriví a s deťmi Školského klubu na Ul. 8. mája vo Svidníku sme si zhotovili vianočného sobíka s lízankou, ktorý im bude zdobiť detskú izbičku.

Napísal: Admin

  DARČEKOVÁ TAŠTIČKA

 K Vianociam patria darčeky. My sme bez nich tiež neostali a spolu s deťmi sme si vyrobili taštičky, do ktorých deti môžu vložiť darčeky pre svojich blízkych alebo kamarátov.

Napísal: Admin

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V ČASE ADVENTNOM

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku sa aj tohto roku zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Prváčikom zo ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku čítala pernikárka Mária Molčanyiová z knihy Vianočné príbehy a koledy. Deťom porozprávala aj o tom, aké boli Vianoce kedysi...

Napísal: Admin

 

ČAS V KNIŽNICI

Prečítajte si článok o činnosti Podduklianskej knižnice počas prvej vlny pandémie, ktorý bol uverejnený v knihovníckom časopise KNIŽNICA č.3/2020, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica v Martine.

Napísal: Admin

 ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Aj v našej knižnici bolo dnes veselo. Navštívili nás žiaci ZŠ na Ul. 8. mája s pani učiteľkou Matíkovou, kde sme si spoločne  vypočuli Mikulášsku pieseň od Márie Čírovej. Po krásnom zarecitovaní a zakoledovaní, zazvonil zvonček, rozsvietil sa stromček a spoločne sme si popriali šťastné a veselé Vianoce.