Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

 

NOC S ANDERSENOM

 

Keďže nám COVID-19 nedovolil tohto roku stráviť Noc s Andersenom v knižnici, deti mohli využiť našu výzvu a spraviť si takúto noc v pohodlí svojho domova. Veď čo môže byť krajšie ako čítať rozprávky pri teplom praskajúcom ohníku a svietiacom lampášiku? Ak ste zmeškali jeho noc nevadí ... takúto príjemnú atmosféru si môžete urobiť kedykoľvek počas roka.

Napísal: Admin

 NOC S ANDERSENOM

 Milé deti, milí rodičia!

Vzhľadom na to, že na území Slovenskej republiky bol vyhlásený núdzový stav pre rozšírenie pandémie COVID-19. 15. ročník Noci s Andersenom sa nemôže uskutočniť. Ale my sa nedáme odradiť a pokúsime sa preniesť atmosféru „noci“ k vám domov.

Napísal: Admin

 JESEŇ S KNIHOU

 Medzi tradičné podujatia Podduklianskej knižnice vo Svidníku patrí aj Jeseň s knihou, ktorú organizujeme na pešej zóne. Tohtoročné podujatie sa nám trochu skomplikovalo pre pandémiu /COVID 19/, preto podujatie sme organizovali inou formou. Bibliobus a pracovníci knižnice prišli za deťmi pred školu a pripravili pre nich štyri stanovištia:

Napísal: Admin

 ŽIJÚ A TVORIA MEDZI NAMI

 Aj v našom regióne máme osobnosti, ktoré sa svojou tvorbou zaslúžili o rozvoj kultúrneho života a rozšírili literárny fond našej knižnice. Jednou takouto osobnosťou je Július Paňko, autor píšuci  v ukrajinskom jazyku.

Napísal: Admin

 Knihy – základný zdroj informácií

 DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA 

Základom fungovania každej knižnice je sústavné budovanie knižničného fondu, ktoré zabezpečuje pravidelná akvizičná činnosť. Od kvality doplňovania závisí celková kvalita a profilácia knižničného fondu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje návštevnosť knižnice a s tým súvisiace čítanie kníh, ktoré je jedným z najlepších návykov tak u deti ako aj u dospelých. Aj v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa snažíme o to, aby sme k tomuto fenoménu prispeli, pretože najmä knihám vďačíme nielen za vzdelanie, za prísun nových informácií, ale aj za relax a oddych. Knižnica je aj miestom, kde sa stretávajú čitatelia rozličných vekových kategórií od detí predškolského veku, školského veku, stredoškoláci, vysokoškoláci až po dospelých čitateľov, stretávajú sa rodiny a ostatní návštevníci.

Napísal: Admin

 

PREČÍTANÉ LETO

 

Tohto roku deti a rodičia mali kvôli Coronavírusu tri mesiace ťažké, museli ostať doma. Počas týchto mesiacov sa naša knižnica snažila pripraviť pre deti  rôzne on-line kvízy, prezentovala knižné novinky a vynovovala detský úsek. Naše tradičné prázdninové podujatia pod názvom Zahrajme sa spolu sme vymenili za celoslovenské podujatie PREČÍTANÉ LETO.