Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2020

Napísal: Admin

 

Napísal: Admin

 

 

V stredu 15. júla sa v našej knižnici piknikovalo v priestoroch letnej čitárne pri krásnom slnečnom počasí. Prázdninujúce deti si takto obohatili dnešný deň, zažili relax s knihou v ruke na piknikových dekách aj v knižničnom altánku.

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku a jej pobočka Bibliobus vyhlásila na obdobie november 2019 – marec 2020 detskú výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami rukami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese Stropkov. Jej vyhodnotenie prebehlo 16. júna 2020 v Podduklianskej knižnici, v 6. fáze uvoľnenia korona opatrení.

Napísal: Admin

VÝROČIE ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA

 

Naša história je bohatá na výnimočné osobnosti, medzi ne patrí aj Milan Rastislav Štefánik. V tento deň, 4. mája, sa pripomíname výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva. „Veriť – Milovať- Pracovať“. – životné motto M. R. Štefánika. (Zdroj: http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2018-5-4/)

 

Napísal: Admin

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999 a pripadá na 4. mája. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov:Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.

Napísal: Admin

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA

29. apríl ako medzinárodný deň tanca sa pripomína od roku 1982. Tento deň bol zvolený, kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean Georges Noverre, ktorého nazývali aj Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem,

Napísal: Admin

AKO SPOJIŤ PRECHÁDZKU S UŽITOČNÝM POČAS SLNEČNÝCH JARNÝCH DNÍ A NAZBIERAŤ SI BYLINKY

Často si ani neuvedomujeme koľko liečivých byliniek máme okolo seba, ktoré svojou blahodarnou silou vedia pomôcť pri akejkoľvek chorobe či bolesti. Zavše ich mylne pokladáme za burinu. Aj v našej knižničnej záhradke sme našli rásť bylinku, ktorá má liečivé účinky a nemala by chýbať v každej prírodnej lekárničke.

Napísal: Admin

SVETOVÝ DEŇ DIZAJNU

Dnes (27.4.) je svetový deň grafiky a dizajnu. Pod týmito pojmami si mnohí predstavia hlavne rôzne logá vytvorené  počítačovom programe. Grafický dizajn je metodológia vizuálnej komunikácie, riešenie problémov využitím písma, miesta a obrazu. Odbor je považovaný za podmnožinu vizuálnej komunikácie a komunikačného dizajnu, ale niekedy je termín „grafický dizajn“ používaný s inými prekrývajúcimi sa schopnosťami. Grafický dizajnér využíva rôzne metódy, ako vytvárať a kombinovať slová, symboly a obrazy pre vytvorenie vizuálnej reprezentácie nápadov a správ. Grafik môže využiť kombináciu typografie, výtvarného umenia, rôznych techník rozloženia strany pre vytvorenie konečného výsledku.