Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2022

Napísal: Admin

 

Napísal: Admin

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Podduklianska knižnica v spolupráci s Terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Svidník uskutočnila 6. apríla 2022 vedomostnú súťaž, ktorá bola zameraná na zaujímavosti mesta Svidník a na život Rómov. Súťaže sa zúčastnili rómski žiaci zo šiestich ZŠ mesta Svidník.


 

Napísal: Admin

 NOC S ANDERSENOM

 Piatkové popoludnie v Podduklianskej knižnici sme premenili na popoludnie Andersenových rozprávok. Deti privítali rozprávkové postavičky Anna a Elsa, spoločne sme lúštili tajničku a s uhádnutým heslom sme si otvorili truhlicu s programom plným zábavy, hier a zaujímavých hostí.

Napísal: Admin

 HODINA BIBLIOGRAFIE

 V Podduklianskej knižnici sa 29.3.2022 uskutočnila pre študentov 3. roč.  Gymnázia DH vo Svidníku Hodina bibliografie s podnázvom Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní stredoškolských odborných prác, ktorá bola zameraná na citovanie literatúry a popis jednotlivých dokumentov.

Napísal: Admin

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ

 

Knižnice Prešovského samosprávneho kraja a Prešovský samosprávny kraj vyhlásili už 5. ročník súťaže Kniha roka PSK. Do 28. februára 2022 ste mohli nominovať súťažné knihy späté s Prešovským samosprávnym krajom témou, osobou autora textovej alebo obrazovej časti, ktoré boli vydané v roku 2021. Nominované tituly sú rozdelené do dvoch kategórií: Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a Odborná literatúra.

Hlasovať môžete:

elektronicky cez google formulár: kliknite tu

Napísal: Admin

 Vyhlásenie ankety Kniha roka PSK 2021

 

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2021 je:

Prešovský samosprávny kraj, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Partneri súťaže:

Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov

Vihorlatská knižnica v Humennom

Podtatranská knižnica v Poprade

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Napísal: Admin

 DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK ROK 2021

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti, sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Napísal: Admin

 NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

 V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Ich fondy majú aj v dnešnom období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov svoje opodstatnenie a význam. Sú súčasťou ľudského života už od dávnych čias, sú zdrojom poznatkov, informácií a vzdelávania.