Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2021

Napísal: Admin

 

 

Otváracie hodiny v obmedzenom režime:
Pondelok - Streda - 8:00 - 17:00 hod.
Štvrtok - 8:00 - 16:00 hod.
Piatok - 8:00 - 17:00 hod.
Sobota - zatvorené
Napísal: Admin

 NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

 V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Ich fondy majú aj v dnešnom období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov svoje opodstatnenie a význam. Sú súčasťou ľudského života už od dávnych čias, sú zdrojom poznatkov, informácií a vzdelávania.

 

Napísal: Admin

 3. TÝŽDEŇ  PREČÍTANÉHO  LETA  O  STOPÁCH

 Stopy priviedli deti do Podduklianskej knižnice vo Svidníku, kde sme na nich čakali s bohatým programom. Najprv sme sa s deťmi zoznámili a boli sme radi, že nášho podujatia sa zúčastnili aj deti z Írska, Česka a z rôznych kútov Slovenska, ktoré trávia prázdniny u starých rodičov.

Napísal: Admin

 VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „KDE BOLO, TAM BOLO...“

Podduklianska knižnica vo Svidníku v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vyhlásila v novembri predošlého roku  2. ročník  detskej výtvarnej  súťaže Kde bolo, tam bolo..., ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ okresov Svidník a Stropkov. Uzávierka súťaže bola v tomto roku predlžená do 30. 4. 2021 z dôvodov nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou.

Napísal: Admin

 VIANOČNÝ SOBÍK

Svätý Mikuláš obdaroval deti sladkou odmenou a my v knižnici sme boli tvoriví a s deťmi Školského klubu na Ul. 8. mája vo Svidníku sme si zhotovili vianočného sobíka s lízankou, ktorý im bude zdobiť detskú izbičku.

Napísal: Admin

  DARČEKOVÁ TAŠTIČKA

 K Vianociam patria darčeky. My sme bez nich tiež neostali a spolu s deťmi sme si vyrobili taštičky, do ktorých deti môžu vložiť darčeky pre svojich blízkych alebo kamarátov.

Napísal: Admin

 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V ČASE ADVENTNOM

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku sa aj tohto roku zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Prváčikom zo ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku čítala pernikárka Mária Molčanyiová z knihy Vianočné príbehy a koledy. Deťom porozprávala aj o tom, aké boli Vianoce kedysi...