Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

Poddukliansky knihovník č.1/2020

Ospravedlňujeme sa za výpadok tel. čísla +421547882192, výpadok je na strane TELEKOMU. V prípade potreby volajte na tel. číslo +421547882190 ĎAKUJEME.

Oznamujeme čitateľskej verejnosti, že Podduklianska knižnica vo Svidníku nebude od 11.03.2020 až do odvolania účtovať poplatky za oneskorené vrátenie kníh.