Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

  

Vážení pedagógovia, milé deti, 

na Vašu žiadosť predlžujeme termín uzávierky výtvarnej súťaže z dôvodu dlhodobého zatvorenia škôl a školských klubov detí počas pandémie Covid-19.

Nový termín uzávierky: 30.4.2021

Tešíme sa na Vaše práce!

  Propozície a prihláška Kde bolo, tam bolo