Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2019

Napísal: Admin

ZRADA RYTIERA ANDREASA

Riaditeľ knižnice Kamil Beňko privítal v knižnici dňa 21.3.2019 spisovateľa Miroslava Majerníka zo Stropkova, ktorý prišiel predstaviť svoju najnovšiu knihu pod názvom Zrada rytiera Andreasa. Kniha pozostáva z piatich príbehov, ktoré sa týkajú dejín mesta Stropkov od stredoveku, keď zúrili bratovražedné vojny, sedliacke povstania, boli rôzne sprisahania a zrady, cez storočie 17.,

Napísal: Admin

ŽIACI ZŠ OKRÚHLE V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI VO SVIDNÍKU

Dňa 13.3.2019 v rámci Marca – mesiaca knihy našu knižnicu navštívili žiaci ZŠ Okrúhle. Žiakov sme oboznámili s knižnicou a jednotlivými oddeleniami. Na úseku pre deti sme čítali rozprávku na pokračovanie a žiaci si mali možnosť pozrieť knihy.

Napísal: Admin

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2019

Dňa 5.3.2019 v rámci  Marca -  mesiaca kníh a zároveň Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil ČITATEĽSKÝ MARATÓN súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl v meste. Maratón trval dve hodiny, počas ktorých sa vystriedali 3. ročníky všetkých ZŠ.

 

Základné školy sa umiestnili nasledovne:

Napísal: Admin

BÁSNE Z NEBA VEČNOSTI

Práve na sviatok sv. Valentína 14. 2. 2019 v Podduklianskej knižnici prezentovala svoju prvú zbierku básní mladá začínajúca autorka poézie Alexandra Pagáčová. Zbierka pod názvom Básne z neba Večnosti je zbierkou lyrických básní, ktoré sú predovšetkým o láske. O láske k Bohu, láske k človeku, láske k matke prírode...


Do sveta kníh a jej čitateľov uviedli túto zbierku básní lupienkami ruží synovia autorky.

Napísal: Admin

STOPY ZA POZNANÍM

O svojich zážitkoch z ciest po sveta a o živote za hranicami prišla 6. februára 2019 do Podduklianskej knižnice vo Svidníku porozprávať Svidníčanka Kamila Dagenais (Darivčáková), ktorá navštívila 37 krajín sveta, ako napr. Japonsko, Mongolsko, Čínu a iné. Vyše dvojhodinová prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná.

Napísal: Admin

KNIHA ROKA PSK 2018

V rámci Mesiaca knihy v roku 2018 vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu s ostatnými šiestimi verejnými  knižnicami Prešovského kraja 2. ročník súťaže Kniha roka PSK 2018. Do tejto súťaže

bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2018, jednalo sa o tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok, bolo im pridelené ISBN a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované knihy sú z beletrie a náučnej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku do tejto súťaže nominovala za okres Svidník tieto knihy:

  1. kategória BELETRIA:

Július Paňko: Povnyj mišok pravdy

Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti        

  1. kategória NÁUČNÁ LITERATÚRA:

Ivan Čižmár – Slavo Hanik: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii

Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba 1867-1929

Nominované knihy za okres Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici (centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.

Možnosti hlasovania:

Elektronické hlasovanie cez google formulár: Kniha roka PSK 2018