Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky 2021

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE GRANTU Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V dôsledku zmien v posledných rokoch viac ako inokedy ľudia potrebujú rôzne informácie pre svoje vzdelávanie, ale aj relax, nezamestnaní potrebujú informácie o nových pracovných príležitostiach, ale aj miesto pre trávenie voľného času, dôchodcovia potrebujú miesto, kde by si prečítali noviny, znevýhodnení občania potrebujú inštitúciu, ktorá s nimi bude jednať dôstojne a prispôsobí sa ich obmedzeniam, mládež a deti potrebujú rôzne informácie a stimulujúce miesto pre stretnutia, ako aj obohacujúce programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole.