Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

NARODIL SA KRISTUS PÁN

... pod týmto názvom dňa 18.12.17 Podduklianska knižnica vo Svidníku zorganizovala predvianočné stretnutie deti Detského domova a žiakov ZŠ na ulici Komenského vo Svidníku,

kde si žiaci navzájom odovzdali vianočný darček vo forme kultúrneho programu. Programom potešili aj pracovníkov knižnice a náhodných čitateľov, za čo im srdečne ďakujeme.