Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

BIBLIA NA CESTÁCH

 

V dňoch 8.1.-26.1.2018 bola v Podduklianskej knižnici inštalovaná výstava pod názvom Biblia na cestách. Hlavným poslaním tejto výstavy je priblížiť Bibliu, knihu kníh, širokej verejnosti nielen z historického pohľadu, ale hlavne chce priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku.

 

 

Návštevníci tejto unikátnej výstavy si mali možnosť prezrieť  exponáty kníh napísaných v rôznych svetových jazykoch, súčasné preklady Biblií, tiež komentáre, slovníky, encyklopédie, spevníky, modlitebné knihy, kancionály  ako aj sprievodnú literatúru. Časť vystavených kníh je tiež venovaná deťom a mládeži. Prednášku na tému História Biblie a jej obsah pre deti základných a stredných škôl v meste, ale aj pre jednotlivých záujemcov odprednášal pán Milan Šurman z Občianskeho združenia Biblia na cestách, ktorému aj touto cestou v mene všetkých návštevníkov tejto výstavy aj v mene pracovníkov Podduklianskej knižnice srdečne ďakujeme.