Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

JUNÁCKA PASOVAČKA

Dňa 29. 11. 2017 sa v Podduklianskej knižnici žiaci 4. ročníka ZŠ Komenského zúčastnili besedy o knihe Márie Rázusovej Martákovej Junácka pasovačka.