Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE

Dňa 4.4. 2017 Podduklianska knižnica vo Svidníku zorganizovala zážitkové čítanie knihy Daniela Heviera Skladací dáždnik a Dáždnikový skladateľ pre žiakov ZŠ Ul. Karpatská.