Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VŠETKO ČO VIEM, TI ROZPOVIEM

Dňa 3.4. 2017 Podduklianska knižnica vo Svidníku zorganizovala besiedku o knihách a knižnici pre deti MŠ Ul. gen. Svobodu  pod názvom Všetko čo viem, ti rozpoviem.