Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ZA SLNIEČKA, SKORO ZRÁNA

 Dňa 11. 5. 2017 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice uskutočnila súťaž detí materských škôl v prednese poézie.