Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

 

V priebehu minulého týždňa /7.10 – 10.10.2019/ Poddukliansku knižnicu vo Svidníku navštívili žiaci ZŠ Ulica 8. mája a žiaci ZŠ Ul. Komenského. V rámci informačnej výchovy ich pracovníčky knižnice oboznámili s výrobou knihy, výpožičným poriadkom a orientáciou v knižničnom fonde.