Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

SYMPÓZIUM K 200. VÝROČIU NARODENIA ALEXANDRA PAVLOVIČA

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium,

ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu pod názvom „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča. Na sympóziu odzneli prednášky lektorov, ktoré sa tykali života a tvorby A. Pavloviča, genealógia rodiny, jeho pôsobenie vo Svidníku, jeho boj za duchovnú identitu karpatských Rusínov. Bola predstavená aj jeho literárna tvorba, najmä poézia, ale aj jeho vzťah a kontakty s významnými slovenskými národovcami a spisovateľmi 19. storočia. Bol predstavený aj ako zberateľ ľudovej slovesnosti a ľudových piesní, ako národný buditeľ Rusínov a ako čestný občan mesta Svidník in memoriam.