Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

MALÝ ZVEDOŠ

Dňa 9.10.2019 pracovníčky Podduklianskej knižnice vo Svidníku zorganizovali pre žiakov ZŠ Nižný Mirošov podujatie pod názvom Malý zvedoš. Žiaci sa oboznámili s celkovou prácou v knižnici osobitne na jednotlivých oddeleniach a úsekoch a zavítali aj do riaditeľne, kde ich privítal Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ knižnice.