Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE

Oboznámenie študentov s funkciou knižnice, poskytovanými službami, jednotlivými oddeleniami a knižničným systémom SR – bolo obsahom informačnej výchovy, ktorú sme pripravili pre študentov 1. ročníkov stredných škôl.

Na informačnej výchove sa 27. 9. 2019 zúčastnili študenti SOŠ polytechnickej a služieb

a 10. 10. 2019 študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku.