Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

VYHODNOTENIE PLS

Mená víťazov a ich umiestnenie v jednotlivých kategóriách súťaže Pavlovičov literárny Svidník, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.9.2019 v Podduklianskej knižnici vo Svidníku

 

Poézia

mladší školský vek

1.    miesto            Charlotte Sofia Štofková, Giraltovce, ZŠ Kurima

2.    miesto            Simona Majdová, Svidník, CZŠ sv. Juraja, Svidník

3.    miesto Katarína Babejová, Krajná Bystrá, ZŠ Komenského, Svidník

starší školský vek

1.    miesto Iveta Jurková, Kružlová, Spojená škola - ZŠ Centrálna ul., Svidník

2.    miesto Ľuboslava Gmiterová, Svidník, ZŠ Komenského, Svidník

3.    miesto Justína Kapcalová, Svidník, ZŠ, Komenského, Svidník

stredné školy

1.    miesto Bianka Geciová, Nová Polianka, Spojená škola - Obchodná akadémia, Centrálna ul., Svidník

2.    miesto Natália Pichaničová, Svidník, Spojená škola - Obchodná akadémia, Centrálna ul., Svidník

3.    miesto Robert Karsa, Svidník, Spojená škola – Hotelová akadémia, Centrálna ul., Svidník

dospelí

1.    miesto Alexandra Pagáčová, Ladomirová

2.    miesto Kristína Jurková, Kružlová, UK Filozofická fakulta, Bratislava

3.    miesto Mária Uhrinová, Kečkovce

Próza

mladší školský vek

1.    miesto Milan Maťaš, Giraltovce, Súkromná základná škola, Giraltovce

2.    miesto Darinka Klémová, Fijaš, Súkromná základná škola, Giraltovce

3.    miesto Juliana Majerová, Giraltovce, ZŠ Giraltovce

starší školský vek

1.    miesto Michaela Milá, Rovné, ZŠ Komenského, Svidník

2.    miesto Sára Holodňáková, Cernina, CZŠ sv. Juraja, Svidník

3.    miesto Timotej Pacák, Giraltovce, Súkromná základná škola, Giraltovce (terajšie bydlisko Cernina, od 1.9.2019 študent 1. roč. Gymnázia DH vo Svidníku)

stredné školy

1.    miesto Laura Kostilníková, Rokytovce, Stredná priemyselná škola, Svidník

2.    miesto Ivana Kopačková, Bardejov-Mihaľov, Stredná priemyselná škola, Svidník

3.    miesto Natália Krigovská, Stropkov, Stredná priemyselná škola, Svidník