Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

RÍŠA ZVIERAT

Vo štvrtok 18. 10. 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvého ročníka Základnej školy Ul. Komenského o zvieratách, o prostredí v ktorom žijú, o ich mláďatách...