Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

TEMNÝ ŠTRNÁSTY ROK

Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčšou a najkrvavejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Zasiahla takmer celý svet a vyžiadala si milióny obetí. 11. novembra si pripomenieme 100-té výročie od jej ukončenia.


Pri tejto príležitosti sme dňa 23. 10. 2018 uskutočnili prednášku a do knižnice pozvali znalca vojenskej histórie Mgr. Petra Holíka z Vojenského múzea vo Svidníku, ktorý žiakom ZŠ a študentom SŠ porozprával o vzniku, príčinách a dôsledkoch 1. sv. vojny, o jej dopade na spoločnosť,  o domácom i zahraničnom odboji. Prednášku spestril ukážkou bojových zbraní z tohto obdobia.