Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

NÁŠ PES MÁ KURACIU HLAVU

... pod týmto názvom sa uskutočnilo podujatie pre deti 4. ročníka Základnej školy Ul. 8.mája, ktoré v rámci hodiny čítanky dňa 17. 10. 2018 navštívili knižnicu. Dozvedeli sa mnoho vecí o spisovateľovi Štefanovi Moravčíkovi a jeho tvorbe.

Žiaci pracovali s textom a z vybraných kníh ako Potulky po svete, Potulky po Bratislave, Náš pes má kuraciu hlavu a pod., vypisovali rýmy, hľadali zvieratko ukryté v texte, vymýšľali básne a podobne.