Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ZAHRAJME SA SPOLU

„HURÁ PRÁZDNINY“, počujeme z úst deti, ktoré sa tešia na oddych a dlhší spánok. Tešia sa aj na dovolenky s rodičmi, tábory a rôzne aktivity a koníčky.

Pracovníčky PK počas letných prázdnin každú stredu od 9,00 hod. do 11,00 hod. pre deti pripravovali stretnutia v knižnici pod názvom ZAHRAJME SA SPOLU. Keďže ide o podujatie s niekoľkoročnou tradíciou, mohli sme sa tešiť veľkej účasti. Počas týchto stretnutí si deti mohli vyskúšať zručnosť pri zhotovovaní rôznych vecí, napr.: váza s kvetmi, akvárium, prútený rámček na fotky, veselé obrázky, figúrky zo slaného cesta, zhotovovanie nepečených koláčikov a iné. Na každom z týchto stretnutí nechýbala kniha. Čítali sme si rozprávky, hádali hádanky a pracovali podľa návodu v knihách.

Začal sa školský rok a my aj počas školského roku budeme organizovať rôzne podujatia pre deti a o rok sa stretneme zas na podujatí ZAHRAJME SA SPOLU.