Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

LETO S KNIHOU – kultúrne  podujatie v Poduklianskej knižnici vo Svidníku pre deti MŠ a žiakv ZŠ. Podujatie bolo spestrené kultúrnym programom žiakov ZŠ ul. 8. mája, ktoré vystúpili so Zumbou a žiačok ZŠ na ul. Karpatskej, ktoré podujatie spestrili ľudovým spevom.

 

Po ukončení kultúrneho programu deti po skupinkách odišli k týmto stanovištiam:

·         POTULKY PO OKRESE SVIDNÍK – vedomostná súťaž o dejinách, osobnostiach, udalostiach a zaujímavostiach okresu Svidník

·         ČARUJEME RUKAMI – tvorivá dielňa

·         MALÝ ZVEDOŠ – vedomostná súťaž

·         KTO MA UHÁDNE? – hádanky pre deti MŠ a žiakov ZŠ

·         ROZPRÁVKY PRE DOBRÉ DETI – čítanie rozprávok