Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

MALÝ PRINC – 22.06.2017

Aj pred koncom školského roku žiaci 4. ročníka základnej školy strávili vyučujúcu hodinu v Podduklianskej knižnici na besede o knihe Malý princ, ktorá  bola spojená s čítaním úryvkov z tejto knihy na letnej terase.