Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

ADVETNÉ ČITANIE

Na včerajšie adventné čítanie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zavítali a deťom prečítali rozprávky riaditeľ MUK Jaroslav Džoganík a učiteľka literárno-dramatického krúžku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Darina Marková.

Deťom sa podujatie páčilo a rozprávky ich veľmi zaujali.