Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

Dňa 28.11.2018 sa žiaci 2. ročníka ZŠ Ul. Karpatská zúčastnili kvízu o knihe Kristy Bendovej  Ako Jožko Pletko poplietol si všetko.