Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA

pod týmto názvom sme 24.10.2017 spolu so ZUŠ vo Svidníku pripravili literárno-hudobné pásmo k mesiacu úcty k starším v stacionári ATRIUM vo Svidníku.