Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin

SVETOVÝ DEŇ CESTOVÍN

25. 10. Svetový deň cestovín v Podduklianskej knižnici.

 Príďte sa inšpirovať!