Napísal: Admin
Kategória:

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Podduklianska knižnica v spolupráci s Terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Svidník uskutočnila 6. apríla 2022 vedomostnú súťaž, ktorá bola zameraná na zaujímavosti mesta Svidník a na život Rómov. Súťaže sa zúčastnili rómski žiaci zo šiestich ZŠ mesta Svidník.