Napísal: Admin

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE

Dňa 4.4. 2017 Podduklianska knižnica vo Svidníku zorganizovala zážitkové čítanie knihy Daniela Heviera Skladací dáždnik a Dáždnikový skladateľ pre žiakov ZŠ Ul. Karpatská.