Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Novinky

Napísal: Admin
Návštevy: 43

 

KRÍZA ČÍTANIA, JE ČÍTANIE V KRÍZE?

 

Je čítanie naozaj v kríze? To boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede, analyzovali danú situáciu a hľadali východiská na seminári pod názvom Kríza čítania, je čítanie v kríze?, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júna 2022 v rámci projektu Podduklianskej knižnice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na seminári vystúpili lektori, ktorí sa vo svojich príspevkoch zaoberali súčasnou krízou čítania deti, ich vzťahom ku knihe, rozoberali potrebu čítania.

 

 

Kategória: